ทำไมต้อง เซอร์ แอนด์ โค

ที่นี่ เราใส่ใจในคุณภาพ และรายละเอียดของงาน ทั้งในเรื่องความปลอดภัย ที่ได้ได้มาตรฐาน ไม่ระคายเคืองต่อผิวเด็ก และ ความคมชัด สีไม่หลุดลอก ตรงตาม Artwork ที่ลูกค้ากำหนด หลังจากที่ลูกค้า ส่งไฟล์ภาพให้เราแล้ว ทางเราจะส่งตัวอย่างเสื้อให้ลูกค้า เพื่อตรวจสอบความคมชัดให้ได้มาตรฐานที่สุดก่อนทำการพิมพ์ เมื่อลูกค้าได้สินค้าที่มีคุณภาพ ลูกค้าสามารถนำไปขายต่อได้ในราคาที่สูงขึ้น มีกำไรมากขึ้น